Vzdělávání & Rozvoj

Smysluplné vzdělávání je takové, které rozvíjí individuální potenciál lidí i celkovou výkonnost organizace, je dostupné a ihned využitelné. Máte takové?

Chci smysluplné vzdělávání

L&D Architektura?

Strategie vzdělávání a rozvoje (L&D) musí být propojena se smyslem a obchodním záměrem Vaší společnosti. Jednotlivé programy do sebe musejí zapadat jako dílky puzzle, pokud mají být racionální z hlediska nákladů a žádoucího efektu.

Jako L&D architektka navrhuji strategie, programy, nástroje, formy zapojení a komunikace tak, aby vzdělávání bylo "štíhlé" ve smyslu lean managementu a zároveň permanentně podporovalo směřování Vaší organizace.

Vzdělávání a rozvoj: L&D architektura?
Vzdělávání a rozvoj: Témata soft skills??

Témata soft skills?

Rozvoj soft skills tedy tzv. měkkých dovedností je klíčový pro vedení organizací, týmů, pro interakci s ostatními lidmi i pro vlastní vědomý a spokojený život. Vějíř témat, z nichž můžete vybírat je velmi široký:
Energie | Emoce | Čas | Koučink | Komunikace | Motivace | Leadership | Personalistika | Prezentace | Psychická odolnost | Rozhovory | Strategie | Vize | Znalosti | Změna.

Forma?

Osobně i online. Ve formátu workshopů, webinářů, školení, kurzů a akademií. Kreativně, nápaditě, interaktivně a zážitkově, vždy na míru konkrétním potřebám. Tak, aby byl Váš čas užitečně strávený a nové věci se dobře osvojovaly. Česky nebo anglicky.

Vzdělávání a rozvoj: Forma?
Vzdělávání a rozvoj: A dál?

A dál?

Každou aktivitu vyhodnocuji vzhledem k nákladům, očekávanému a reálnému efektu a navrhuji případná systémová nebo rozvojová doporučení. Na každý program navazuje po určité době zkušenostní workshop s cílem sdílet zkušenosti, reflektovat změny a dále rozvíjet nabyté dovednosti.

Kalendář kurzů

12.10.2021 Přihlásit
Všechny otevřené kurzy najdete nově na mé platformě osobního rozvoje LearningHub.  
Místo konání: prezenčně i online, cena: 670 Kč - 15 000 Kč

Aktuální nabídka kurzů, workshopů a online webinářů je dostupná na platformě osobního rozvoje LearningHub. Podívejte se na ni a vyberte si svůj kurz!

https://www.learninghub.cz/kalendar-workshopu/#service-2