Koučink

Koučink je cesta k rozmyšlení a vlastnímu uvědomění toho, co chci a jak toho dosáhnu. Je nesmírně účinná. Vychází z předpokladu, že každý člověk má v sobě uloženy odpovědi na své otázky, ať již o nich ví nebo ne. Už jste ji vyzkoušeli?

Chci kouče

Jak probíhá?

Koučovací sezení probíhá většinou jako rozhovor, který trvá 60 minut. Má formu osobního setkání nebo také online či telefonicky. Koučovací sezení jsou pravidelná, nepravidelná nebo jednorázová, podle cíle a potřeb koučovaného. Koučink může být individuální i týmový.

Koučink: Jak probíhá?
Koučink: Co vám přinese?

Co Vám přinese?

Nalezení vlastní cesty. Koučink Vám přinese uvědomění toho, co je pro Vás důležité, co a proč skutečně chcete a jaké konkrétní kroky Vás dovedou k cíli.

Kdo je kouč?

V roli kouče jsem průvodcem krajinou Vaší vlastní mysli. Prostřednictvím otázek pomáhám odkrývat Vaši vnitřní moudrost, Vaše odpovědi a řešení. Neudílím rady, neposuzuji cíl. Pevně věřím ve Váš potenciál a Vaši schopnost dosáhnout svého cíle.

Koučink: Kdo je kouč?